05 Marzec 2015 roku

 

 Wez_paragon

Aktualności

KOMUNIKAT

2015-01-15

Pragniemy poinformować oraz przestrzec przed praktykami stosowanymi przez austriacką firmę EUCOMDAT Company Data GmbH, która powołując się na przepisy Unii Europejskiej próbuje nakłonić klientów na publikację danych firm w serwisie EUCOMDAT. Koszt takiej publikacji to 760 euro, a zlecenie przedłużane jest automatycznie o kolejny rok, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na 3 miesiące przed upływem jej obowiązywania.

Czytaj więcej

OD 2015 r. KASY FISKALNE OBOWIĄZKOWO U KOLEJNYCH PODATNIKÓW

2014-12-19

Od 1 stycznia 2015 wejdą w życie przepisy, w myśl których, kolejne grupy zawodowe będą musiały rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej niezależnie od uzyskanego obrotu.

Czytaj więcej

UWAGA NA FAŁSZYWE E-MAILE INFORMUJĄCE O ZWROCIE PODATKU

2014-12-16

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z mailami napływającymi do podatników,  został opublikowany komunikat

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

Czytaj więcej

PCC-ZWOLNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY

2014-12-12

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późn.zm.)  zawiera katalog: podmiotów i czynności zwolnionych z podatku oraz czynności, które nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

ZWOLNIENIE Z ART. 4A USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

2014-12-12

Podatnicy chcący skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zobowiązani są zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2.

Czytaj więcej

OBOWIĄZKI PŁATNIKA W 2015

2014-12-12

ROZLICZENIA DOKONYWANE PRZEZ PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli informuje, że od dnia 01 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika za 2014 r.

Czytaj więcej

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ. SPRAWDŹ ZANIM PODPISZESZ!

2014-12-09


Chociaż maksymalne nominalne oprocentowanie pożyczek[1] wynosi obecnie 12 procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać tysiące procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia i rodzinnych dramatów.

Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 4 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

2014-11-19

W dniu 4 listopada 2014 r., Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj

Czytaj więcej

STATUS MAŁEGO PODATNIKA W 2015 ROKU

2014-10-16

Małym podatnikiem zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 zł.

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>

E-deklaracje